WebComics logoWebComics - Manga&Comics Online | Official Website

Men's Wear Store and
O-bo-re-ta-i

Yoshihara, Yuki

0 0

Volume 1 1. Hitsuji no You ni Ookami no You ni (Like a Lamb, Like a Wolf) 2. O-bo-re-ta-i (I Want to Lose Myself) 3. Oshioki shite ne (Please Punish Me) Volume 2 1-3. Anata to Senya Ichiya 1-3 (1001 Nights with You) 4. Kare wa Silk 100% (He's 100% Silk) Volume 3 1-5. Anata to Senya Ichiya 4-8 Volume 4 1-5. Anata to Senya Ichiya 9-13 Volume 5 1-3. Anata to Senya Ichiya 14-16 4. Koucha no Ato ni (After Black Tea) Volume 6 1. Mitsu no Tsuki (Honey Moon) 2. Iro wa Nioedo (Though Thou Canst Smell the Colors)

Volume 1 1. Hitsuji no You ni Ookami no You ni (Like a Lamb, Like a Wolf) 2. O-bo-re-ta-i (I Want to Lose Myself) 3. Oshioki shite ne (Please Punish Me) Volume 2 1-3. Anata to Senya Ichiya 1-3 (1001 Nights with You) 4. Kare wa Silk 100% (He's 100% Silk) Volume 3 1-5. Anata to Senya Ichiya 4-8 Volume 4 1-5. Anata to Senya Ichiya 9-13 Volume 5 1-3. Anata to Senya Ichiya 14-16 4. Koucha no Ato ni (After Black Tea) Volume 6 1. Mitsu no Tsuki (Honey Moon) 2. Iro wa Nioedo (Though Thou Canst Smell the Colors)

share
Chapters up to 0 ,

For You