WebComics logoWebComics - Manga&Comics Online | Official Website

Men's Wear Store and
B♭ no Sonata

Fukuyama, Youji

0 0

Collection of short stories, many of which seem to have to do with copies/doppelgangers. 1. Monotorogy 2. Topologie 3. Nagaaaai Yoru 4. Pimple Pimple Little Star 5. To Love Again 6. Kotenteki Hatsumehin ni yoru Kotenteki Paradox no Pattern 7. Katei, Shiyuu Zaisan, Kokka no Kigen 8. Haru Random 9. "Boshizou" 10. Kontora Bass Dokusou ni Yoru Mubansou Sonata Hen Rochouchuo Andante 11. Tenraku no Ballade 12. Manatsu no Yoru no Masayume 13. Itoshi no Remy 14. Le Chateau 15. Zuisou 16. Communication Break Down? 17. Buta mo Ki kara Ochiru 18. Fukuyamanga Kyoushikyoku 19. Naive 20. Schizophrenia

Collection of short stories, many of which seem to have to do with copies/doppelgangers. 1. Monotorogy 2. Topologie 3. Nagaaaai Yoru 4. Pimple Pimple Little Star 5. To Love Again 6. Kotenteki Hatsumehin ni yoru Kotenteki Paradox no Pattern 7. Katei, Shiyuu Zaisan, Kokka no Kigen 8. Haru Random 9. "Boshizou" 10. Kontora Bass Dokusou ni Yoru Mubansou Sonata Hen Rochouchuo Andante 11. Tenraku no Ballade 12. Manatsu no Yoru no Masayume 13. Itoshi no Remy 14. Le Chateau 15. Zuisou 16. Communication Break Down? 17. Buta mo Ki kara Ochiru 18. Fukuyamanga Kyoushikyoku 19. Naive 20. Schizophrenia

share
Chapters up to 0 ,

For You