Publish Log in Download App
Announcer: James Harden From: myanimelist
Kimi bakkari no Sekai

Kimi bakkari no Sekai

Synonyms

Pikapika Orange;Onnanoko. Otokonoko.;Otokonoko. Onnanoko.;君ばっかりの世界;Kimi bakkari no Sekai

Score

Author:Sakisaka, Io

Chapters (Episode):4

Author

Sakisaka, Io

Chapters (Episode)

4

Genres

Serial Platform

myanimelist

Description

1. Kimi bakkari no Sekai 2. Pikapika Orange 3. Onnanoko. Otokonoko. 4. Otokonoko. Onnanoko.

Creator & Rold Information

Sakisaka, Io

Recommend

3By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie more details in Privacy Policy

I AGREE